Bag Fremtidsbørn står Danmission, som er en kirkelig organisation forankret i folkekirken. Vi startede helt tilbage i 1821, hvor vi sendte ildsjæle ud, der ønskede at gøre en forskel for fattige børn og voksne – og det gør vi stadig.

Gennem Fremtidsbørn kæmper vi for at forandre børns liv, så de får en tryg barndom og kan skabe rammerne for deres eget liv.

Sammen står vi fadder og hjælper børn i Afrika, Asien og Mellemøsten, så de får muligheden for at vokse op og få en lysere fremtid.

Vision for arbejdet

Danmissions arbejde tager afsæt i den kristne tro, det hele menneske, ligeværd, respekt og gensidighed. Vi arbejder ud fra den overbevisning, at mennesket både har åndelige, mentale og materielle behov, som skal dækkes for, at mennesker kan leve et værdigt liv. Vi ser alle mennesker som ligeværdige uanset tro, etnicitet og køn og tager skarpt afstand fra diskrimination.

Vi arbejder tæt sammen med lokale kirker og organisationer. Dermed sikrer vi, at støtten bliver brugt bedst muligt.

Hvad får Fremtidsbørnene

Når du støtter Fremtidsbørn, er du med til at give børn adgang til:

  • Uddannelse
  • Mad, tøj og livsvigtig medicin
  • Beskyttelse mod diskrimination og udnyttelse
  • Fællesskaber med leg og læring
  • Redskaber til at kunne bestemme over eget liv
  • Gratis retshjælp

Fremtidsbørn støtter ikke alene børn i Tanzania, men hjælper også børn i 10 andre lande i Afrika, Asien og Mellemøsten.

Læs mere om Danmission her