Alle børn har ret til at vokse op under sunde og trygge forhold. Ulykkeligvis er det langt fra alle, der gør det. Mange børn i Tanzania savner helt basale fornødenheder som mad, rent vand, lægehjælp og skolegang samt beskyttelse mod overgreb.

I Danmark lever vi et liv, hvor vi kan tage mad og uddannelse for givet, og vi har derfor aldrig skulle tage stilling til, hvem i familien der skulle gå sulten i seng eller undvære skolegang.

 

Til dig som gerne vil hjælpe børnene og blive Fremtidsfadder:

Det betyder meget for os, at du som Fremtidsfadder ser, hvordan børns liv ændres. Du vil få billeder og hverdagshistorier om, hvordan vi hjælper børnene ude i felten. Du vil møde børn, der bor på beskyttede skolehjem for albinoer. Børn, du er med til at give en uddannelse og børn, du har hjulpet ud af et liv med vold og overgreb.

 

Bliv Fremtidsfadder